Udtalelse fra Arbejdstilsynet:


Indeklima


Et dårligt indeklima viser sig ved, at I føler ubehag eller er generede, når I opholder sig i lokalerne. Symptomerne bliver mindre og forsvinder gradvist, når I har forladt bygningen.


Symptomer på dårligt indeklima er fx utilpashed, irriterede slimhinder, hovedpine og træthed. Det forringer både medarbejdernes livskvalitet og øger deres sygefravær.


Når I skal finde ud af, om I har indeklimaproblemer, skal I især være opmærksomme på påvirkninger fra varme og træk, ventilation, rengøring, kunstig belysning, skimmelsvamp og fugt.


Læs mere.


Arbejdstilsynet_logo.ashx.gif