Luftmålinger

Luftmålinger

Vi tilbyr å måle luftkvaliteten og analyserer resultatene.

Hvis et firma opplever at inneluften ikke er som den bør være, kan det være hensiktsmessig å måle luftkvaliteten. Vi tilbyr målinger med fokus på partikkeltetthet, CO2, relativ fuktighet og temperatur. Dette gir i de fleste tilfeller et godt bilde av hvordan luften er og gir et godt grunnlag for å anbefale løsninger. Vi kan også tilby undersøkelser for å avdekke om det finnes sopp i lokalene, noe som kan være hensiktsmessig å gjennomføre dersom det har vært lekkasje i bygningen.

Problemer med inneklima?

Vi har mulighet for måle de luftbårne partikler og respirabelt svevestøv som finnes alle steder. Ved hjelp av en avansert laserpartikkelteller kan vi konstatere partikkeltetthet og størrelsen på partiklene som måtte være i luften. Hvis oppgaven krever at man også bør konstatere typen av partikler, kan det naturligvis også la seg gjøre ved hjelp av en laboratorietest.

Få et uforpliktende tilbud

Når målingene er foretatt lager vi en rapport hvor det står beskrevet hvordan tilstanden er rent inneklimamessig, og hvilke forbedringer som bør gjøres. Prisen for disse målinger er naturligvis avhengig av størrelsen på oppdraget.


Ring oss på 023 46 eller bruk skjema under og gjør en avtale med en av våre inneklimarådgivere, så får dere råd og veiledning og et uforpliktende pristilbud.