Frisk luft på arbejdspladsen

Frisk luft på arbejdspladsen

Problemer med indeklimaet?

Undersøgelser viser at hver femte bliver syg på grund af luften på arbejdspladsen. Vi leverer ren luft og optimal temperatur, uden at foretage byggetekniske ændringer. Det betaler sig! Indeklimaet i danske virksomheder er hvert år skyld i mange fraværsdage blandt medarbejderne. Mange virksomheder har problemet, men ved ikke hvordan de kan løse det. Ofte er virksomhederne heller ikke opmærksomme på hvad de langsigtede konsekvenser er af et dårligt indeklima. Det er dokumenteret at indeklimaet er skyld i mange gener, allergier og dårlig trivsel blandt de ansatte.


Undersøgelser viser at hver femte bliver syg på grund af luften på arbejdspladsen. Vi leverer ren luft og optimal temperatur, uden at foretage byggetekniske ændringer. Det betaler sig!


Indeklimaet hos danske virksomheder er hvert år skyld i mange fraværsdage blandt medarbejderne. Mange virksomheder har et problem, men de ved ikke hvordan de skal løse det. Dertil har vi erfaret at mange ikke ved hvad et ikketilfredstillende indeklima kan give af konsekvenser.

Det er dokumenteret at indeklimaet er skyld i mange gener, allergier og dårlig trivsel blandt de ansatte.


Forskning viser et skæmmende billede og burde få enhver erhvervsleder til at tage problemet alvorligt. Det er alment accepteret at det er økonomisk rentabelt at satse på et godt indeklima, både af hensyn til de ansattes trivsel og helse, men også med henblik på virksomhedens totale effektivitet.

I kontorlokaler med lidt svævestøv vil medarbejderne føle velvære og have mere energi. De er Helt Oplagt!


Vidste du at: En gennemsnits medarbejder midster 10% af sin ydeevne ved dårligt indeklima. Ifølge Arbejdstilsynet kan virksomheder tjene sin investering fem gange igen med et godt indeklima. Euromiljø Indeklima A/S har løsninger som både kan løse og forebygge problemer med dårlig inde luft. Vi leverer ren luft og behagelig temperatur til dine lokaler!Her er de typiske indikatorer på et indeklima med forurenet luft:


Almindelige problemer:

Kendte årsager:

- Hovedpine

- Støv udenfra

- Følelse af tør luft

- Udstødningsgas/vejstøj/pollen

- Irriterede øjne

- Svævestøv fra egen aktivitet

- Problemer med kontaktlinser

- Svævestøv fra papir og printer toner

- Træthed ud over dagen

- Kopimaskiner og printere

- Tør hud

- Statisk elektricitet

- Halsbetændelse

- Arkiv, post eller pakke rum

- Tørre slimhinder

- Tekstilt støv og bygningsmaterialer

- Driftsproblemer med maskiner

- Ventilations forurening

- Lokaler bliver beskidte

- Varme


50% reduktion af svævestøv vil være nok til at fjerne symptomerne for de fleste!


For mange virker dette som utopi, men vores kunder oplever dette hver dag! Med vores ekspertise og løsninger kan du få et meget bedre indeklima på arbejdspladsen.