Miljø

Helt Opplagt og miljøet

Vi i Helt Opplagt har alltid hatt stort fokus på miljøtiltak. Vi tenker på miljøet både i forhold til klima og natur, men også i et sosialt perspektiv. Vi vet vi ikke kan redde verden på egenhånd, men vi ønsker å bidra der vi kan, og håper å inspirere andre til å gjøre det samme. I fremtiden vil vi hele tiden søke etter nye metoder for å gjøre miljøet enda bedre – det er vårt miljøansvar!


Et systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, samt et fokus på miljø fra alle våre ansatte, gjorde oss til en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift i 2014! Helt Opplagts miljøgruppe, bestående av ansatte fra alle avdelinger i organisasjonen, har i lengre tid jobbet med å kvalitetssikre våremiljøtiltak slik at vi til enhver tid reduserer vår virksomhets ytre miljøpåvirkninger.


Miljøvennlige kurver

Vi administrerer, pakker, og frakter våre produkter til deg uten å belaste miljøet. Vi benytter utelukkende miljøvennlige flettede gjenbrukskurver laget av en familiebedrift i en liten landsby fjellene på Filippinene.



Kildesortering

Alle avdelinger kildesorterer avfall. All papp komprimeres i vår komprimator og leveres til gjenbruk. Vi er stolte over at vi kan returnere over 1 tonn emballasje i uken, noe som vil bidra til å skåne miljøet tilsvarende.


Kvalitetskontroll av frukt

Frukt som sorteres ut i vår strenge kvalitetskontroll, og som er fullt brukbar, gis til barnehager og organisasjoner som Fattighuset og Gatebarnas far. Frukt som ikke passer til dette, går til heste- og grisefor samt biogass.


Grønt punkt, EL-returavtale og en CO2 nøytral virksomhet

Vi er medlem av Grønt Punkt, har EL-returavtale og nå har vi inngått et samarbeid med ASKO og blir med i KINGII-ordningen.


Euromiljø Gruppen er også en CO2 nøytral virksomhet. Dette gjøres ved at vi årlig lager klimaregnskap for virksomheten (i henhold til GHG-Protokollen) og kjøper inn FN-godkjente CO2-kvoter for å kompensere for alle våre utslipp. Vi er stolte av å kunne støtte Gold Standard- prosjektet i Mali, der lokalbefolkningen utstyres med lokalt produserte energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner (cookstoves). Ved å bytte ut de helsefarlige trekull-/vedbaserte kjøkkenovnene som de fleste husholdningene benytter i dag, reduseres risikoen for store helseplager og tidlig død for hundretusenvis av mennesker hvert år.


Vi følger FNs guide for klimatnøytralitet

Samtidig er vi med på å bremse både CO2 frigjøring under brensel, samt avskoging av områdene, en utvikling som uten slike tiltak kan gi dramatiske miljømessige konsekvenser både lokalt og for verdens klima.I tillegg til 100% nøytralitet har vi i Euromiljøgruppen som mål å redusere vårt totale CO2 utslipp med 10% per ansatt per år, noe vi har lyktes med siden 2008. Vår tilnærming til klimanøytralitet er i tråd med FNs retningslinjer i ”kick the habit”, en FN-guide for klimanøytralitet.


Fra 2011 fikk vi helt nye og bedre muligheter til å tenke miljø. I forbindelse med at vi ferdigstilte og flyttet inn i vårt eget bygg, har vi kunnet planlegge alt fra starten av og all oppvarming er basert på gjenbruk av energi fra forbrenningsanlegget på Klemetsrud. All kjøling til våre 11 kjøle, -og fryserom gjøres med energigjerrig varmepumpeteknologi.


Vaskbare filter til inneklima

I vår inneklimaavdeling skifter vi nær 20.000 filtre hvert år ute hos våre kunder. Tenk hvilken haug det ville blitt om vi årlig skulle kastet 20.000 filtre. I stedet benytter vi vaskbare filtre, og våre serviceteknikere reiser ut til kundene med rene filtre og returnerer med skitne filtre som vi vasker her i vår vaskehall, som igjen benyttes hos våre kunder. År ut og år inn omtrent som med panteflasker.

Vi jobber kontinuerlig med å finne smarte løsninger som sparer ressurser og miljø.