Nettverk etter soning

Vi i Helt Opplagt har stor tro på mennesket, også de som trenger en ny sjanse. Vår påstand er at ved å gi tidligere innsatte en ny mulighet i arbeidslivet, så vil de verdsette dette så høyt at de kan bli våre medarbeidere med høyest arbeidsmoral, kvalitet og lojalitet. Det vil komme våre kunder til gode!


Gjennom Røde Kors sitt arbeidsprosjekt tror vi at vi kan komme i en vinn-vinn situasjon, og få bedre arbeidskraft til bl.a. mange av kantinene vi driver.

  • Disse menneskene vet at jobb og egen inntekt ikke er en selvfølge. De har kanskje lenge forsøkt å komme tilbake i samfunnet, men ingen vil ha dem. De har ofte store hull i CVen. Vi tror de vil være lojale, og kanskje til og med takknemlige mot oss og våre kunder som har gitt dem en sjanse, og dermed prestere bedre fordi de ønsker det!
  • De blir plukket ut av Røde Kors, og støttes underveis av frivillige derfra.
  • Siden dette starter som praksisplasser får man enkelt sett hvem som passer inn i arbeidet, og håndplukket hvem man vil gå videre med.

Vi er stolt av samarbeidet vi har fått til med Røde Kors i Oslo.

Les mer på www.nettverkettersoning.no.

Om du kunne tenke deg at dette kunne være aktuelt for din bedrift, kontakt markedsansvarlig Espen Lundgreen hos oss.